Several Open Books

Editöryal Politikalar

 • OPTİMUS tarafından yayınlanan dergilerde “Committee on Publication Ethics (COPE)”, “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”, “European Association of Science Editors (EASE)”, “World Association of Medical Editors (WAME)” ve “Council of Science Editors (CSE)” rehberleri esas alınmaktadır.

 • OPTİMUS akademik yayıncılığın uluslararası standartlarına tam uyum sağlamak amacıyla editörler, yazarlar, hakemler ve yayın ekibi için gerekli olan rehberlik ve eğitimleri düzenli olarak sağlamaktadır.


Hakem Değerlendirmesi

 • OPTİMUS tarafından yayınlanan dergilere gönderilen makaleler bağımsız ve tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir.

 • Dergilerin makale değerlendirme süreçleri, her derginin kendine ait, bağımsız yayın kurulu tarafından yönetilmektedir. Dergilerin baş editörleri derginin sahibi olan kurum tarafından atanmakta, baş editörler kendi yayın kurulu üyelerini seçmektedirler.

 • Dergilere gönderilen tüm makaleler bilimsel değerlendirmelere ilave olarak teknik değerlendirme sürecinden de geçmektedir ve editörlerin bu aşamada makaleleri ek değerlendirmeye ihtiyaç duymadan reddetme seçenekleri vardır. Bilimsel değerlendirme sürecine alınmaya uygun bulunan makaleler, konusunda uzman bağımsız ve tarafsız hakemler tarafından incelenir.

 • Yazar ve hakemler birbirlerinin kimliklerini bilmez, dergiler çift-kör hakem değerlendirme sürecini takip eder.

 • Değerlendirme sürecine katılan hakem ve editörlerin tavsiyeleri ile son karar aşamasına gelen makalelerde son karar yetkisi baş editörlerdedir.

 • İtiraz ve şikayet olayları, derginin yayın kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında incelenir. Yayın kurullarının karar yeter sayısına ulaşamadığı konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır.

Düzeltmeler

 • Yayınlanan makalelerdeki hatalar erratum formunda bir düzeltmenin yayınlanmasını gerektirebilir. Çünkü makaleler basılır basılmaz okunabilir ve atıf alabilir, bu noktadan sonra yapılacak herhangi bir değişiklik, önceki versiyonu okuyanları ve atıf yapanları etkileyebilir.


Editöryal Uyarı

 • Gönderilen veya yayınlanmış bir makalenin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda önemli bir şüphe ortaya çıktığında, konunun genellikle yazarın sponsor kurumu tarafından uygun bir şekilde ele alınmasını sağlamak baş editörün sorumluluğundadır. Normal şartlarda araştırma ya da bir belirleme yapmak baş editörün görevleri kapsamında değildir. Baş Editör sponsor kurumun kararıyla ilgili olarak derhal bilgilendirilmeli ve sahte bir yazının yayınlanıp yayınlanmadığı belirlenmelidir. Alternatif olarak, baş editör çalışmanın bütünlüğüyle ya da yürütülmesiyle alakalı olarak bir “Editöryal Uyarı” yayınlamayı tercih edebilir.


Makaleyi Geri Çekme

 • Birden fazla başvuru, sahte yazarlık iddiaları, intihal, hileli veri kullanımı veya benzeri gibi mesleki etik kuralların ihlali durumunda makale geri çekilebilir. Nadiren teslim veya yayındaki hataları düzeltmek için bir geri çekme kullanılabilir. Bir makalenin yazarları veya editör tarafından bilimsel topluluğun üyelerinin tavsiyesi üzerine geri çekilmesi uzun zamandan beri yaygın bir durumdur.


Makale Değiştirme

 • Makalenin ciddi bir sağlık riski oluşturabileceği durumlarda, orijinal makalenin yazarları hatalı olanı geri çekip düzeltilmiş bir versiyonla değiştirmek isteyebilirler. Bu gibi durumlarda, geri çekme prosedürü gereğince; veritabanı geri çekme bildirimi, düzeltilmiş ve yeniden yayınlanan makaleye ve belgenin geçmişine bir bağlantı yayınlayacaktır.


İnsan ve Hayvan Hakları

 • Deneysel, klinik ve ilaç çalışmalarında, uluslararası insan ve hayvan hakları kanunlarına ve Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak, etik kurulu raporu almak ve sunmak zorunludur.


Hasta Onamı

 • Hastaları çalışma konusunda uyarmak ve hastaların onaylarını almak ve bildirmek zorunludur. Hasta onayı, her makalenin sonunda yer alır.


Çıkar Çatışması

 • OPTİMUS tarafından yayınlanan dergilerinin makale değerlendirme süreçlerinde görev alan tüm kişilerin yanlılığa neden olabilecek, var olan veya muhtemel finansal, kişisel, fikri ve akademik çıkar çatışmalarını beyan etmeleri gerekmektedir.

 • Sorumlu yazarların, katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmuş ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması formlarını makaleleriyle birlikte göndermesi zorunlu tutulmaktadır.

 • Editör ve hakemler de görev aldıkları makalelerle ilgili potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmeleri konusunda bilgilendirilmektedir.

 • Bu ifade her makalenin sonunda yer alır. Bildirilmeyen çıkar çatışması saptanırsa, yayın kurulu tarafından yazarlardan ikinci bir açıklama istenir.


İntihal

 • Yazarların makalelerinin tamamında veya bazı bölümlerinde intihal yaptığının tespit edilmesi durumunda yayın kurulu COPE rehberlerine göre değerlendirme yapacaktır. Gereği doğrultusunda red, iade etme ve geri çekme kararları verilebilmektedir.


Telif Hakları ve Açık Erişim Politikası

 • OPTİMUS tarafından yayınlanan dergilerin tüm arşivine ücretsiz çevrimiçi ulaşım mümkündür.

 • Dergilerin içeriği üçüncü kişilerin paylaşma ve uyarlamalarına da izin veren Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License da dahil olmak üzere çeşitli telif formatlarında yayınlanmaktadır.

 • Bazı dergiler içeriklerini geleneksel telif yasaları çerçevesinde korumakla birlikte aynı zamanda ücretsiz tam metin erişimi de sunmaktadırlar.


Yayın Ücreti

 • OPTİMUS tarafından yayınlanan dergiler Open Access yayınlar olup makalelerin değerlendirme ve standart yayın süreçlerinde yazarlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir.

 • Dergilerin yayın masrafları bağlı bulundukları kurumların finansal kaynaklarından ve varsa derginin reklam gelirlerinden karşılanmaktadır.

 • Kabul edilen makaleler genellikle 4-12 hafta arasında değişen sürelerde yayına hazır hale getirilmektedir.


Reklam Politikası

 • OPTİMUS tarafından yayınlanan dergilerin yayın masrafları dergilerin sahibi olan kurumların finansal kaynaklarından karşılanmakla birlikte ilaç ve tıbbi ürünlerin reklamlarına da dergilerde yer verilebilmektedir. İstisnai durumlar hariç, dergilerin web sitelerinde ticari reklamlar yayınlanmaz.