Several Open Books

Yayıncılık Anlayışımız

Dergi ve kitap yayıncılığı yoğun emek ve özverili yaklaşım gerektiren hassas bir konudur.

OPTİMUS YAYINCILIK olarak yayınlanan tüm dergi ve kitapların olduğundan çok daha iyi yayınlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Süreli yayınlanan dergilerde ve planlanan kitap projelerinde  zamanın ve zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Dergi ve kitapların yayına hazırlık aşamasında; Editör ve Editör yardımcıları ile sürekli iletişim halinde olarak karşılıklı görüş alışverişi içerisinde bulunmak, daha iyiye ve doğruya ulaşmak için öneriler sunmak ve sunulan her tür öneriyi göz önünde bulundurarak dayanışma ve uyum içerisinde çalışmak,

Yayınlanacak bilimsel makalelerin varsa eksiklerini yayına hazırlık aşamasında tespit etmek ve editörü bilgilendirerek eksikleri gidermek, böylece editörün vazgeçilmez yardımcısı olmak,

Makalelerin bilim dilinde, Türkçe/İngilizce yazım kurallarına ve tıp terminolojisine uygun, sade, açık ve objektif bir biçimde iyi bir ifade ile yayınlanmasını sağlanmak,

Okuyucuyu yormadan, derginin zevkle okunma oranının artırılmasına katkıda bulunmak,

Makalelerde kaynak kullanımı (uluslararası standartlara göre sıralanması, dergi/kitap kurallarına göre eksiksiz yazılması, gerçekte kullanılan kaynağın kaynak olarak gösterilmiş olması vb.) konusunun titizlikle takibini yapmak önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.

Ulusal ve uluslararası indekslerde, yayınladığımız dergilerin en iyi şekilde yerini almasına, bilginin ulaşılabilir olmasına ve derginin atıf almasının sağlanması konusunda gerekli altyapının hazırlanmasına ve dergilerin hedefini daha da yükseklere taşımaya katkıda bulunmak istiyoruz.

Ayrıntılı bilgi için optimusyayincilik@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

OPTİMUS YAYINCILIK

En iyisi...