Hizmetlerimiz

OPTİMUS YAYINCILIK olarak temel faaliyet alanımız akademik bilgi içeren süreli dergiler, kitaplar ve rehber/kılavuzlardır. Bu kapsamda akademik düzeyde yayın yapan dergilere hiçbir zorlukla karşılaşmadan yayın hayatlarına devam etmelerinde gereken kolaylığı sağlamak için profesyonel düzeyde yayıncılık hizmeti sunulmaktadır.


Ayrıntılı bilgi ve yayınlarınızla ilgili teklif almak için optimusyayincilik@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 
Open Book

Koşuyolu Heart Journal

Koşuyolu Heart Journal, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanan hakemli, açık erişimli bir dergidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bilimsel dergisidir.
Koşuyolu Heart Journal, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ ve Türk Medline'da indekslenmektedir.

Dergi Yayıncılığı

Dergilerde çalışma prensibimiz;

 • Editör ve Editör yardımcıları ile sürekli iletişim halinde olarak karşılıklı görüş alışverişi içerisinde bulunmak, daha iyiye ve doğruya ulaşmak için öneriler sunmak ve sunulan her tür öneriyi göz önünde bulundurarak dayanışma ve uyum içerisinde çalışmak,

 • Yayınlanacak bilimsel makalelerin varsa eksiklerini yayına hazırlık aşamasında tespit etmek ve editörü bilgilendirerek eksikleri gidermek, böylece editörün vazgeçilmez yardımcısı olmak,

 • Makalelerin bilim dilinde, Türkçe/İngilizce yazım kurallarına ve tıp terminolojisine uygun, sade, açık ve objektif bir biçimde iyi bir ifade ile yayınlanmasını sağlamak, Türkçe/İngilizce redaksiyonunu yapmak,

 • Okuyucuyu yormadan, makalenin zevkle okunma oranının arttırılmasına katkıda bulunmak,

 • Makalelerde kaynak kullanımı (uluslararası standartlara göre sıralanması, dergi/kitap kurallarına göre eksiksiz yazılması, gerçekte kullanılan kaynağın kaynak olarak gösterilmiş olması vb.) konusunun titizlikle kontrolünü yapmak,

 • Makale değerlendirme sisteminin takibini yapmak,

 • Ulusal ve uluslararası indekslerde derginin en iyi şekilde yerini almasına, bilginin ulaşılabilir olmasına ve derginin atıf almasının sağlanması konusunda gerekli altyapının hazırlanmasına ve dergilerin hedefini daha da yükseklere taşınmasına katkıda bulunmaktır.

Kitap Yayıncılığı

Kitaplarda çalışma prensibimiz;
Dizgi/tasarım ve redaksiyon hizmeti ile başlayıp, ISBN/Bandrol alımı ve yayınlamasına kadar geçen sürede yayına hazırlıktaki tüm aşamaların büyük bir titizlikle ve en kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktır.

Rehber/Kılavuzlar

Rehber/Kılavuzlarda çalışma prensibimiz;

 • Editör ve Editör yardımcıları ile sürekli iletişim halinde olarak yayına hazırlık aşamasında varsa eksikleri tespit etmek ve editörü bilgilendirerek eksikleri gidermek,

 • Rehber/Kılavuzun bilim dilinde, yazım kurallarına ve terminolojiye uygun, sade, açık ve objektif bir biçimde iyi bir ifade ile yayınlanmasını sağlamak,

 • Okuyucuyu yormadan, zevkle okunma oranının arttırılmasına katkıda bulunmak,

 • Kaynak kullanımı konusunun titizlikle kontrolünü yapmaktır.

Tez Çalışmaları

Tez çalışmalarında çalışma prensibimiz;
Tüm redaksiyon aşamalarını, yani dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapmak, dil ve terminolojik bütünlüğü sağlamak, kaynak kontrolünü yapmaktır.

Redaksiyon

Tüm alanlarda yayınlanan dergi, kitap, rehber/kılavuz ve tez çalışmalarında Türkçe makalelerin bilim dilinde, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına ve terminolojiye uygun, sade, açık ve objektif bir biçimde iyi bir ifade ile yayınlanmasını sağlamak, okuyucuyu yormadan, makalenin zevkle okunma oranının artırılmasına katkıda bulunmak, makalelerde kaynakların titizlikle kontrolünü sağlamak.